Demi Lovato - Without The Love

2013-05-09 16:11:00
Demi Lovato - Without The Love |  görsel 1

 

You pull my strings, and push my soul 
Dizelerimi çalıyorsun ve ruhumu itiyorsun 
You fool my heart with every note 
Her notla birlikte kalbimi kandırıyorsun 
You drop the beat, and kiss my face 
Darbeyi atıyorsun ve yüzümü öpüyorsun 
You make me move, then cut the base 
Hamlemi yapmamı sağlıyorsun sonra temeli yıkıyorsun 
And you work so hard to get me, just to let me go 
Ve beni zorla anlamaya çalışıyorsun , sadece gitmeme izin ver 
Yeah you put me in the spotlight, just to steal the show 
Evet beni spot ışıklarına çekiyorsun sadece şovu çalmak için 
And you try to take me home like you're domyshio, oh 
Ve beni eve götrümeyi deniyorsun tıpkı bir domyshio(?) gibi 
It's such a joke 
Bu öyle bir şaka gibi 
 
Why are you singing me love songs 
Neden bana aşk şarkıları söylüyorsun 
We're good as a love song, we're good as a love song without the love 
Biz bir aşk şarkısı kadar iyiyiz,aşkı olmayan bir aşk şarkısı kadar iyiyiz 
Why are you singing me love songs 
Neden bana aşk şarkıları söylüyorsun 
We're good as a love song, we're good as a love song without the love 
Biz bir aşk şarkısı kadar iyiyiz,aşkı olmayan bir aşk şarkısı kadar iyiyiz 
Why are we acting like lovers, we dont know each other 
Neden aşıklar gibi davranıyoruz,birbirimizi tanımıyoruz bile 
Even though we used to rule the world 
Eskiden dünyaya hakim olsak bile 
Why are you singing me love songs 
Neden bana aşk şarkıları söylüyorsun 
We're good as a love song, a love song without the love 
Biz bir aşk şarkısı kadar iyiyiz,aşkı olmayan bir aşk şarkısı 
 
I'm so confused, it's getting old, you wear your ring, 
Çok şaşkınım, bu eskiyor,sen yüzüğünü takıyorsun 
but leave me cold 
ama beni soğuk bırakıyorsun 
You're beautiful, but cause me pain 
Sen güzelsin ama acımın nedeni de sensin 
You play my heart like it's a game 
Kalbimle bir oyunmuş gibi oynuyorsun 
And you work so hard to get me, just to let me go 
Ve beni zorla anlamaya çalışıyorsun , sadece gitmeme izin ver 
Yeah you put me in the spotlight, just to steal the show 
Evet beni spot ışıklarına çekiyorsun sadece şovu çalmak için
 
And you try to take me home like you're domyshio, oh 
Ve beni eve götrümeyi deniyorsun tıpkı bir domyshio(?) gibi 
It's criminal 
Bu suç 
 
Why are you singing me love songs 
Neden bana aşk şarkıları söylüyorsun 
We're good as a love song, we're good as a love song without the love 
Biz bir aşk şarkısı kadar iyiyiz,aşkı olmayan bir aşk şarkısı kadar iyiyiz 
Why are you singing me love songs 
Neden bana aşk şarkıları söylüyorsun 
We're good as a love song, we're good as a love song without the love 
Biz bir aşk şarkısı kadar iyiyiz,aşkı olmayan bir aşk şarkısı kadar iyiyiz 
Why are we acting like lovers, we dont know each other 
Neden aşıklar gibi davranıyoruz,birbirimizi tanımıyoruz bile 
Even though we used to rule the world 
Eskiden dünyaya hakim olsak bile 
Why are you singing me love songs 
Neden bana aşk şarkıları söylüyorsun 
We're good as a love song, a love song without the love 
Biz bir aşk şarkısı kadar iyiyiz,aşkı olmayan bir aşk şarkısı 
 
This is the bending for the break 
Bu mola için boyun eğmek 
When we forget the harmony 
Biz ahengi unuttuğumuz zaman 
This is how water colors fade into destined memories 
Bu nasıl da su renklerinden alın yazısı anılara dönüşüyor 
 
Why are you singing me love songs 
Neden bana aşk şarkıları söylüyorsun 
We're good as a love song, we're good as a love song without the love 
Biz bir aşk şarkısı kadar iyiyiz,aşkı olmayan bir aşk şarkısı kadar iyiyiz 
Why are you singing me love songs 
Neden bana aşk şarkıları söylüyorsun 
We're good as a love song, we're good as a love song without the love 
Biz bir aşk şarkısı kadar iyiyiz,aşkı olmayan bir aşk şarkısı kadar iyiyiz 
Why are we acting like lovers, we dont know each other 
Neden aşıklar gibi davranıyoruz,birbirimizi tanımıyoruz bile 
Even though we used to rule the world 
Eskiden dünyaya hakim olsak bile 
Why are you singing me love songs 
Neden bana aşk şarkıları söylüyorsun 
We're good as a love song, a love song without the love 
Biz bir aşk şarkısı kadar iyiyiz,aşkı olmayan bir aşk şarkısı 
 
Large

0
0
0
Yorum Yaz